สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค  มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น สนับสนุนการจัดทำโครงงาน  การจัดค่าย และการนำเสนอผลงานของนักเรียน เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ  ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟิสิกส์สัประยุทธ์

                วันนี้พามารู้จักกับเยาวชนคนเก่ง  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 6 จากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย  ตามแนวทางที่ สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมและดำเนินการ  

                ซึ่งน้อง ๆ ทั้งสามคนนี้ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน “ฟิสิกส์สัประยุทธ์” ในระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1  ซึ่งการแข่งขันนี้ สสวท.  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทย ในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ในระดับประเทศและเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในงาน  International Young Physicists’ Tournament (IYPT) ณ ต่างประเทศ

ณรงค์ฤทธิ์  -2

                นายณรงค์ฤทธิ์  ฮดฤาชา  ผู้ซึ่งชอบดูสารคดีเกี่ยวกับอวกาศ ทฤษฎีหลุมดำ รูหนอน และหลุมขาว เล่นเปตอง  และอนาคตอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์

                “ผมชอบวิชาคำนวณ และฟิสิกส์ อยากวัดความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์ที่มีอยู่ จะได้รู้ว่าควรพัฒนาตนเองในด้านใดอีกบ้างเพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสาขาวิชาฟิสิกส์อย่างเต็มตัว เทคนิคในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง คือ ต้องนำวิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะฟิสิกส์มีทุกที่อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็น เพื่อการค้นพบอีกแขนงของวิชาฟิสิกส์ ผมเชื่อว่าฟิสิกส์ยังสามารถค้นพบได้อีกและจะค้นพบอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุด”

                ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า รางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ทำให้กล้าและมั่นใจในตนเองมากขึ้น  

                นางสาวนันทวัน  สิงหาคุณ  กล่าวว่า การเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นการเรียนที่สนุกค้นหาว่าสิ่งที่เราเรียนมานั้น เป็นไปอย่างไร มีที่มาอย่างไร มีความสุขกับการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ รอบตัว ภูมิใจว่าเราสามารถหาคำตอบให้แก่สิ่งที่เราสงสัยได้ 

                เคล็ดลับในการเรียน คือ ตั้งใจฟังเวลาที่คุณครูสอนพยายามทำความเข้าใจไปด้วย จินตนาการภาพที่ครูสอนไว้ในใจ วิเคราะห์เนื้อหาไปเรื่อยๆ และเก็บไว้ในความทรงจำ ในแบบที่เราสามารถเข้าใจได้ง่าย  จดบันทึกความรู้ความเข้าใจที่ครูสอน ถ้าไม่เข้าใจในส่วนใด ก็รีบถามครูทันที เพราะจะทำให้เราจดจำสิ่งนั้นได้ดี

                นอกจากนั้นแล้วนันทวันยังได้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักผักและผลไม้ ระดับประถมศึกษา รางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านกิจกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  รางวัลโครงงานสาขาฟิสิกส์ยอดเยี่ยม  รางวัลกุลสตรีดีเด่นของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงงานเครื่องดักไขมัน

                นางสาวออนกิริยา อุทะเสน ได้เล่าถึงประสบการณ์จากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ว่า ได้รับประสบการณ์ด้านการทำงาน ได้เปิดโลกทัศน์กว้างมากขึ้น ได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่น่าค้นคว้าอีกเยอะแยะมากมาย ที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วสามารถนำความคิดนั้นไปพัฒนาต่อได้  สิ่งที่ประทับใจคือ ระหว่างการชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้เห็นทักษะในการตอบและแก้ไขปัญหาของเพื่อนต่างโรงเรียน และรวมทั้งคณาจารย์หลายท่านได้ให้คำแนะนำ เป็นวิธีที่เราต้องนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในคราวหน้า

                 “การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในบ้านเรา มีกิจกรรมหรือสื่อต่างๆ ที่ให้เด็กเข้าร่วมเพื่อฝึกกระบวนการคิดซึ่งก็ดีอยู่แล้ว  แต่ถ้าหากพัฒนาไปได้อีก ก็จะเป็นผลดีแก่นักเรียน อีกทั้งถ้านักเรียนมีความสนใจหรือตั้งใจด้วยแล้วก็จะทำให้การสอนประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น”

ฟิสิกส์สัประยุทธ์-3

                นอกจากความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว  สาวน้อยคนนี้ยังมีกิจกรรมที่ทำและงานอดิเรก คือ การวาดภาพ และฟังเพลง  และยังเคยได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานสาขาฟิสิกส์ระดับเขตการศึกษา รวมทั้งรางวัลชมเชยการแข่งขัน Spelling Bee ช่วงชั้น ม. 4 – 6 มีความสนใจพิเศษในเรื่องการออกแบบ โดยอนาคตอยากทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการออกแบบ 

                ล่าสุด คนเก่งทั้งสามคน ได้ร่วมกันสร้างผลงาน “เครื่องดักไขมัน” เพื่อปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น จากการปล่อยน้ำทิ้ง ของโรงอาหารเนื่องจากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  โดยมีคุณครูวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน ได้แก่ ครูนิจวรรณ  พิมคีรี และครูราตรี จันทะมลเป็นที่ปรึกษา  ซึ่งปัจจุบัน เครื่องดักไขมันนี้ได้รับการติดตั้งให้ใช้อย่างถาวร ที่บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนนั่นเอง

Comment

Comment:

Tweet