GREEN FUNERAL คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

posted on 26 May 2015 23:07 by kimballlegates

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร Creative thailand http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


               ในยุคสมัยที่ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์และตอกย้ำความตระหนักในสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ กระแสรักษ์โลกและการหวนคืนสู่ธรรมชาติแทรกซึมเข้าสู่ทุกก้าวย่างของการใช้ชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ในห้วงเวลาที่ลมหายใจสุดท้ายของคนคนหนึ่งสิ้นสุดลง

d-3

               “งานศพแบบกรีน” คือทางเลือกในการจัดพิธีศพที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยแบบสำรวจออนไลน์ล่าสุดของ AARP(American Association of Retired Persons) พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่ให้ความสนใจในการจัดงานศพแบบกรีนมีจำนวนถึงร้อยละ 70 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 ในการสำรวจเมื่อปี 2007 ในขณะที่กลุ่มที่เลือกงานศพด้วยวิธีการเผาและการฝังนั้นมีเพียงร้อยละ 18 และร้อยละ 8 ตามลำดับ

               ความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนที่ดินสำหรับการฝังศพ ในขณะที่การฝังศพในปัจจุบันทำให้เกิดการตกค้างในดินของสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่ใช้ในการดองศพ ส่วนการเผาศพนั้นแม้จะช่วยประหยัดที่ดินแต่ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก ซ้ำยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษในอากาศ การปนเปื้อนของสารปรอท จากวัสดุอุดฟัน รวมถึงสารพิษอย่างไดออกซิน (Dioxin) และฟิวแรน (Furan) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นพิษต่อระบบประสาท

               งานศพแบบกรีนจึงมีหลักการสำคัญอยู่ที่การใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ควบคู่กับการตัดกระบวนการดองศพออกไป โดยใช้ตู้แช่ศพหรือน้ำแข็งแห้งแทนในกรณีที่ต้องเก็บศพไว้ระยะเวลาหนึ่งโลงศพที่มีส่วนประกอบของไม้อัดหรือโครงเหล็กจะถูกแทนที่ด้วยหีบศพทำมือจากพรรณไม้ท้องถิ่น อาทิ ไม้สน ไผ่ สับปะรด อ้อย หญ้าทะเล ผ้าห่อศพที่ถักทอด้วยเส้นใยธรรมชาติอย่างฝ้าย ไหม ลินิน หรือแม้กระทั่งโลงศพที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลซึ่งสามารถเลือกเฉดสีและลวดลายได้ตามความต้องการ พร้อมด้วยที่จับด้านข้างที่ทำลายข้อจำกัดเดิมที่ผู้แบกโลงศพต้องมีความสูงเท่ากัน ในขณะที่สุสานและแผ่นจารึกคอนกรีตก็ถูกทดแทนด้วยหลุมศพธรรมดาที่ขุดลึกลงไปในดิน เพื่อให้ร่างของผู้ล่วงลับได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงตามที่ควรจะเป็น และใช้ต้นไม้แผ่นหิน หรือระบบจีพีเอสเพื่อระบุตำแหน่งหลุมศพแทน

titled-3               ด้วยขั้นตอนการดองศพและวัสดุคอนกรีตที่ถูกตัดออก งานศพแบบกรีนจึงช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพดินและไม่ทำลายระบบนิเวศ โดยสามารถทำได้ทั้งในบริเวณป่า พื้นที่ส่วนบุคคล หรือสุสานฝังศพธรรมชาติโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 30 แห่งในสหรัฐฯ และ 260 แห่งในสหราชอาณาจักร ในขณะที่สุสานทั่วไปก็เริ่มให้บริการประกอบพิธีศพตามแนวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

               การสูญเสียคนที่รักอาจเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทำใจไม่ง่ายนักแต่หากว่า “การคิดให้มาก เพื่อทำแต่น้อย” นี้จะนำมาซึ่งการบอกลาที่เปี่ยมด้วยความหมายต่อทุกคนรวมถึงโลกของเราแล้ว งานศพแบบธรรมชาติก็ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

Comment

Comment:

Tweet